AUTOMATIZIRANO ZDRUŽEVANJE TABELARIČNIH PREGLEDNIC V PRILAGODLJIV ANALITIČNI MODEL
Program
(tm_*.exe) omogoča automatizirano združevanje poljubnega števila tabelaričnih preglednic (vhodnih tabel) v prilagodljiv analitični model. Analitični model kreira uporabnik s tabelarično preglednico, zato je model izredno prilagodljiv. Skoraj vse kar omogoča Microsoft Excel je možno tudi v analitičnem modelu, ki ga program najprej interpretira, skladno z njim združi vhodne tabele in nato zdela izhodno tabelo.
Program je zelo uporaben za generiranje sumarnih poročil in analiz, ki , ki črpajo podatke iz množice parcialnih vhodnih tabel, ki pa imajo enako strukturo podatkov.

Pri izdelava analitičnega modela vam lahko pomagamo ali pa vam ga izdelamo, kar je plačljiva storitev, uporaba programa pa je brezplačna.

Oglejte si primer uporabe!
Download: tm_slovensko_zip

Dosegljivi smo na naslovu
: info@indexadd.com